ธนาคารกสิกรไทย ได้พัฒนาระบบ K-Payment Gateway ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของร้านค้าผู้มอบความไว้วางใจให้กับบริการของเรา ความสามารถเพิ่มเติมของระบบ มีดังต่อไปนี้

ความเปลี่ยนแปลงในหน้าจอชำระเงิน

  • ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบเดิม คือ ข้อมูล ชื่อประเทศธนาคารผู้ออกบัตร และ ชื่อธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อเป็นข้อมูลให้ระบบใช้ประมวลผลและแสดงเป็น Fraud Warning Traffic Light ใน Online Merchant Report (Merchant Reporting Application) ให้ท่านทราบถึงความเสี่ยงของรายการสั่งซื้อนั้นๆ
  • ท่านสามารถออกแบบหน้าจอชำระเงินให้สอดคล้องกับ Website ของท่านได้
  • แสดงข้อความผลการชำระเงินเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษได้ตามที่ท่านต้องการ
  • ท่านสามารถเลือกประเภทบัตร (VISA, MasterCard, KBank) หรือ ประเทศผู้ออกบัตร (Local, International, Selected Countries) ได้


ความเปลี่ยนแปลงใน Online Merchant Report (Merchant Reporting Application)

  • ช่วยเพิ่มความสะดวก ง่ายดายในการจัดการข้อมูลรายการสั่งซื้อของท่านด้วยระบบ Single Sign-On ทำให้ท่านสามารถจัดการข้อมูลรายการสั่งซื้อทั้งสกุลเงินบาทและ สกุลเงินตราต่างประเทศอื่นๆด้วย UserName สำหรับ Login เข้า Online Merchant Report เพียงชุดเดียว
  • ลดความเสี่ยงในการรับรายการสั่งซื้อที่อาจะเป็นรายการทุจริต (Fraud Transaction) โดยระบบ Online Merchant Report จะแสดงข้อมูลความเสี่ยงของรายการสั่งซื้อแต่ละรายการด้วย Fraud Warning Traffic Light เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านตัดสินใจก่อนเรียกรับชำระเงิน (Settlement)
  • แสดงข้อมูลรายการสั่งซื้อที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ท่านในการตัดสินใจและจัดการข้อมูล
  • ท่านสามารถเรียกรับชำระเงินบางส่วน (Partial Settlement) ได้ เพื่อความสะดวกแก่ท่านและลูกค้าของท่าน

          ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารฯ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานของท่านได้ที่ โทร. 02-470-1721, 02-470-1642, 02-470-1882, 02-470-1774

การ Download คู่มือการใช้งานจาก Online Merchant Report

          ท่านสามารถ Download คู่มือการติดตั้งระบบ K-Payment Gateway และคู่มือการใช้งาน Online Merchant Report Version ล่าสุดได้จาก Online Merchant Report ได้อย่างง่ายดาย ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

          1. Login เข้า Online Merchant Report
          2. เลือก Menu "Setting" >> Sub-menu "Download Manual" จะพบหน้าจอดังภาพ

          3. เลือกภาษาของคู่มือที่ท่านต้องการ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังภาพ ให้กดปุ่ม "Save"

          4. จัดเก็บคู่มือในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม OK
          5. เมื่อ Download ข้อมูลเรียบร้อย ท่านสามารถ Unzip File และใช้งานคู่มือได้ทันที

 

Copyright (c) 2008 KASIKORNBANK Public Company Limited. All right reserved.
|